Zapytanie Ofertowe

konieczno opracowania nowej powoki oferta cenowa
zapytanie o techniczne moliwoci rozwizania problemu inne:
Nazwa projektu: Data:
BARDZO PILNE! PILNE
Nazwa:
Adres:
www:
Osoba do kontaktu:
tel:
tel kom.:
fax:
email:
Nazwa czsci:
Materia:
Krtki opis czci (wymiary), jej roli oraz rodowiska pracy:
Obecna powoka i jej powierzchnia:
Dlaczego naley udoskonalic obecn powok:
7 - waciwo konieczna, niezbdna, 1 - waciwo mniej wana, 0 - waciwo nieistotna
Antyadhezja, atwo czyszczenia,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Wspczynnik tarciaduzy, May,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Odporno na: cieranie, Zdzieranie,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Odporno na: Zwizki chemiczne, Korozj,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Waciwoci elekt. Przewodnik, Izolator,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Odpornosc na udarnosc, Redukcja Haasu,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kontakt z ywnoci: TAK, NIE,
Temp. pracy: MIN: , MAX:
Jakim testom zostanie poddana powoka:
Przewidywane procedury kontroli powoki? :
Liczba powok do naoenia rocznie:
Maksymalna jednorazowa ilo i czas maksymalny w jakim naley wykona operacj :
Przewidywalny czas rozpoczcia produkcji:
jak najszybciej; 0- 30 dni; 31- 90 dni; 120 dni lub pniej
O Firmie, Powoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatnoci,