Xylan

Xylan , Xylar , Excalibur , Eclipse , QuanTanium , Quantum2 to fluoropolimery firmy Whitford, ktra moe poszczyci si szeregiem ciekawych powok.. Istnieje wiele systemw powok typu Xylan. Powoki te zapewniaj suche smarowanie, zmniejszenie tarcia, nadaj powierzchni wasnoci antyadchezyjne (atwo czyszczenia), stanowi skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne. Powoki Xylanowe s odporne na korozj, na cieranie. Dziki odpowiednim domieszkom powoki uzyskuj niezwykle ciekawe waciwoci. Z caej gamy powok typu Xylan Xylar Excalibur Eclipse QuanTanium Quantum2 PFP-Polska Sp. z o.o. wybierze najbardziej odpowiadajc Pastwa wymaganiom i naoy j tam gdzie sobie tego Pastwo ycz.

O Firmie, Powoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatnoci,