WACIWOCI ELEKTRYCZNE

Powoki typu Xylan charakteryzyj si niezwykle wysok opornoci dielektryczn, wysok opornoci powierzchniow, niewielk styczn kta strat dielektrycznych.

Mimo to specjalne techniki pozwalaj uzyska powoki, ktre posiadaj wspczynnik przewodzenia pozwalajcy na ich wykorzystywanie jako pokrycia antystatyczne (np. na kratkach Wema w kabinach malarskich powoki znacznie uatwiaj czyszczenie nie stwarzajc zagroenia wybuchem poprzez gromadzenie adunkw na powierzchni).

O Firmie, Powoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatnoci,