Wasnoci fizyczne powok rilsanowych1
Temperatura topnienia 184 - 186 C
(zalenie od gatunku RILSANU)
2
Ciar waciwy
kolejno powoki:T, ES, ESY
1,04 -1,20; 1,04 -135; 1,04 - 1,25 g/cm3
3
Rozpuszczalnosc
rozpuszczalniki do testw i analiz
meta  krezol, kwas siarkowy i mrwkowy, mieszaniny alkoholi i fenoli
4
Rozpuszczalniki do usuwania powlok Ipro CL, Turco 5061
5
Adsorpcja wody

20 C 65% wilgotnoci wzgldnej
20 C 100% wilgotnociwzgldnej
100C 100% wilgotnoci zgldnej

0,9 - 1,1 % zalenie od rodzaju proszku
1,6 - 1,9 % zalenie od rodzaju proszku
2,4 - 3,0 % zalenie od rodzaju proszku
6
Twardo

20 C, grubo powoki 5mm
Shore D

Wahado Persoza (AFNORT T 30-016)

Rockwell skala R, ASTM D78575


190

106
7
Twardo powierzchni
DIN 53456 20 C, 10 sek., pod obcieniem
80 N/mm2
8
Odporno na zarysowanie
aparat Clemena (obcienie konieczne do zarysowania pow. Metalu poprzez powok o grub. 0,4 mm)
59 N
9
Wytrzymao na cinanie
ASTM D 732
35 - 42 n/mm2
10
Udarno

- odwanik o pokrgym zakoczeniu, wacy 19,6 N spuszczany z wys. 50 cm na pokrycie grub. 0,3 mm
- Test Elf Stochem; cylindryczny prt, rednica 25 mm, waga 21 N, spadajcy z wys. 13 cm na pokrycie 0,3 mm na rurce, 30 uderze/min
Brak uszkodze powoki


Po uderzeniach powoka nieuszkodzona, rurka zdeformowana, powoka zmatowiaa

11
Odporno na cieranie
cieralnociomierz Tabera (tarcza CS 17 obcienie 9,81 N) strata masy po 1000 obrotw
5 do 8 mg
12
Wspczynnik tarcia 0,10 do 0,30 zalenie od warunkw testu
13
Wytrzymao na rozciganie
(sama powoka) ASTM D638

- wytrzymao na rozciganie w granicy plastycznoci

- wyduenie w granicy plastycznoci

- wytrzymao na rozciganie przy zerwaniu
31- 33 N/mm2


18 - 24 %

39 -47 N/mm2
14
Ciepo waciwe 2,09 Kj /kgK
15
Przewodnictwo cieplne 0,29 W/mK w zakresie 50 -170 C
16
Wspczynnik rozszerzalnoci liniowej 15*10(-5)C.G.S.
17
Palno
ASTM D 257
pow. ponad 3mm
samogasncy
18
Odporno na wrzc wod B. dobra po 2000 godz., powoka moe wytrzyma znacznie duej po specjalnym przygotowaniu powierzchni
19
Odporno w komorze solnej
(ASTM B 117 lub AFNOR X 41-002)
Brak ladw korozji po 2000 godz.
20
Odporno na wod morsk Brak ladw korozji po 10 latach

 

 

O Firmie, Powoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatnoci,