Porwnanie powok rilsanowych z PCW, PE, EPOXYDAMI i lakierami piecowymi


CIERALNO

Odporno RILSANU na cieranie jest :

  • 2 razy wiksza ni PCW
  • 3 razy wiksza ni PE
  • 7 razy wiksza ni EPOXYD
  • 500 razy wiksza ni lakiery piecowe

UDARNO

Odporno Rilsanu na uderzenia jest :

  • 13 razy wiksza ni PCW
  • 50 razy wiksza
  • 250 razy wiksza ni lakiery piecowe

 

RILSAN jest dopuszczony do kontaktu z ywnoci przez agendy rzdowe w szeregu krajach na caym wiecie. Midzy innymi w:

- USA

- Wielkiej Brytanii

- Francji

- Niemczech

- Danii

- Szwecji

- Holandii

- Szwecji

O Firmie, Powoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatnoci,