Rilsan

Rilsan - poliamid 11 - jest tworzywem termoplastycznym. Poliamid 11 o wysokiej masie czsteczkowej - przewysza swoimi wasnociami takie poliamidi jak 12, 6.6 oraz 6.

Rilsan jest jedynym tworzywem sztucznym produkowanym na skal przemysow z surowca naturalnego - oleju rycynowego. Dlatego Rilsan nazywany jest czsto tworzywem ekologicznym.

W PFP-Polska Sp. z o.o. nakadamy Rilsan w rnych kolorach metod elektrostatyczn do gruboci 250 mikronw.
O Firmie, Powoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatnoci,