Polityka prywatnoci

Niniejsza Polityka prywatnoci okrela zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Pfp Polska sp z o.o. z siedzib w Majdan 63, 05-462 Wi頊owna (dalej zwanym Serwisem internetowym), prowadz鉍ym sklep pfp-polska.pl pod adresem http://pfp-polska.pl (dalej zwanym Witryn). Serwis internetowy dok豉da wszelkich stara i podejmuje wszelkie niezb璠ne dzia豉nia w celu zapewnienia poszanowania Pa雟twa prywatnoci i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakup闚 w ramach sklepu.

Jakie dane zbiera Serwis internetowy w spos鏏 automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Serwis internetowy nie zbiera w spos鏏 automatyczny 瘸dnych danych, z wyj靖kiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to ma貫 pliki tekstowe wysy豉ne przez Serwis internetowy i przechowywane na Pa雟twa komputerze zawieraj鉍e pewne informacje zwi頊ane z korzystaniem przez Pa雟twa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane s przez Serwis internetowy w celu obs逝gi Witryny i zapewnienia mo磧iwoci udost瘼nienia Pa雟twu interesuj鉍ych informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapami皻ywania dokonanych przez Pa雟twa zakup闚. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis internetowy mog mie charakter tymczasowy lub trwa造. Tymczasowe pliki cookies s usuwane z chwil zamkni璚ia przegl鉅arki, natomiast sta貫 pliki cookies s przechowywane tak瞠 po zako鎍zeniu korzystania przez Pa雟twa z Witryny i s逝蕨 do przechowywania informacji takich jak Pa雟twa has這 czy login, co przyspiesza i u豉twia korzystanie z Witryny. W ka盥ym wypadku mog Pa雟two zablokowa instalowanie plik闚 cookies lub usun寞 sta貫 pliki cookies, wykorzystuj鉍 stosowne opcje Pa雟twa przegl鉅arki internetowej. W razie problem闚 doradzamy skorzysta z pliku pomocy przegl鉅arki lub skontaktowa si z producentem przegl鉅arki, z kt鏎ej Pa雟two korzystacie. Obok plik闚 cookies Serwis internetowy mo瞠 r闚nie gromadzi dane zwyczajowo zbierane przez administrator闚 system闚 internetowych w ramach tzw. log闚 lub plik闚 dziennika. Informacje zawarte w logach mog obejmowa m.in. Pa雟twa adres IP, rodzaj platformy i przegl鉅arki internetowej, dostawc Internetu oraz adres strony, z kt鏎ej weszlicie Pa雟two na Witryn. Niekt鏎e podstrony w ramach Witryny oraz inne rodki komunikacji z Pa雟twem mog zawiera tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalaj na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na kt鏎y za豉dowana zosta豉 strona, na kt鏎ej web beacon zosta zamieszczony, numer URL strony, czas za豉dowania strony, rodzaj przegl鉅arki, jak r闚nie informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywnoci naszych reklam. Dane te b璠 archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu u篡tkownik闚 Witryny. Dane te nie b璠 章czone z przekazanymi przez Pa雟two danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera Serwis internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakup闚?

Serwis internetowy b璠zie od Pa雟twa zbiera nast瘼uj鉍e dane osobowe za porednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakup闚 i procesu rejestracji na Witrynie: 1) nazwisko i imi, 2) adres zameldowania na pobyt sta造, 3) adres do korespondencji, je瞠li jest inny ni adres zameldowania, 4) adres poczty elektronicznej, 5) numer telefonu. Podanie powy窺zych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Ponadto, Serwis internetowy mo瞠 zbiera od u篡tkownik闚 informacje o numerze PESEL w celu sprawdzenia wiarygodnoci kredytowej w przypadku wybrania us逝gi "P豉tnoci na rachunek". Podanie powy窺zych danych jest dobrowolne i wymaga Pa雟twa zgody i jest konieczne wy章cznie dla realizacji wskazanych powy瞠j cel闚. Podkrelamy, 瞠 nie musz Pa雟two podawa tych danych, je瞠li nie chc Pa雟two korzysta z wskazanych powy瞠j mo磧iwoci. Przys逝guje Pa雟twu prawo dost瘼u do treci swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: cytaty@pfp-polska.pl.

Marketing Serwisu internetowego

O ile Pa雟two wyrazili na to zgod (zapis do newslettera), podany przez Pa雟twa adres e-mail oraz numer telefonu b璠zie wykorzystywany w celach marketingowych w豉snych produkt闚. Zgoda mo瞠 by cofni皻a w ka盥ym czasie.

Udost瘼nienie informacji

W celu realizacji umowy Serwis internetowy mo瞠 udost瘼nia zebrane od Pa雟twa dane do nast瘼uj鉍ych podmiot闚: firmy kurierskie, systemy p豉tnoci. W takich przypadkach ilo przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chc Pa雟two cofn寞 wyra穎n w tym zakresie zgod, prosimy o przes豉nie takiej informacji na adres cytaty@pfp-polska.pl. Ponadto, podane przez Pa雟twa informacje mog zosta udost瘼nione w豉ciwym organom w豉dzy publicznej, je瞠li wymagaj tego obowi頊uj鉍e przepisy prawa. Instytucj kredytow, przy pomocy kt鏎ej Serwis internetowy przeprowadza ocen kredytow/stosuje procedur scoringow jest Krajowy Rejestr D逝g闚 Biuro Informacji Gospodarczej SA.

rodki techniczne i Pa雟twa obowi頊ki

Serwis internetowy dok豉da wszelkich mo磧iwych stara, aby zabezpieczy Pa雟twa dane i ochroni je przed dzia豉niami os鏏 trzecich. Stosujemy wszelkie niezb璠ne zabezpieczenia serwer闚, po章cze i Witryny w celu ochrony Pa雟twa danych. Wszystkie po章czenia zwi頊ane z wykonywaniem przez Pa雟twa p豉tnoci elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, b璠 nast瘼owa za porednictwem bezpiecznego szyfrowanego po章czenia. Podj皻e przez nas dzia豉nia mog okaza si jednak niewystarczaj鉍e, je瞠li sami nie zachowaj Pa雟two zasad bezpiecze雟twa. W szczeg鏊noci musz Pa雟two zachowa w poufnoci login i has這 do Witryny i nie udost瘼nia ich osobom trzecim. Prosz pami皻a, 瞠 Serwis internetowy nie b璠zie zwraca si do Pa雟twa o ich podanie, z wyj靖kiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz [inne]. W celu uniemo磧iwienia korzystania z pa雟twa konta osobom nieuprawnionym prosimy si wylogowa po zako鎍zeniu korzystania z Witryny.

W jaki spos鏏 mo瞠cie Pa雟two korzysta z przys逝guj鉍ych praw?

Maj Pa雟two mo磧iwo podgl鉅u i edycji Pa雟twa danych, w ka盥ym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu si z u篡ciem adresu email/numeru telefonu oraz has豉. W sytuacji, gdy zapomnicie Pa雟two has豉 lub wyst雷ienia innych problem闚 z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: cytaty@pfp-polska.pl. Przys逝guje Pa雟twu prawo do 蕨dania informacji o treci danych przechowywanych na Pa雟twa temat, jak r闚nie prawo do 蕨dania zmiany, zablokowania lub usuni璚ia danych, a tak瞠 prawo do sprostowania b喚d闚, uzupe軟ienia lub uaktualnienia Pa雟twa danych. Maj Pa雟two r闚nie mo磧iwo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa雟twa danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@pfp-polska.pl.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mog pojawia si okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe dzia豉j niezale積ie od Witryny i nie s w 瘸den spos鏏 nadzorowane przez Serwis internetowy. Strony te mog posiada w豉sne polityki dotycz鉍e prywatnoci, z kt鏎ymi zalecamy si zapozna. Serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialnoci za zasady post瘼owania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrze瞠nia

Pytania i zastrze瞠nia dotycz鉍e niniejszej Polityki prywatnoci mog Pa雟two zg豉sza pod adresem: kontakt@pfp-polska.pl.

Zastosowanie systemu analizy sieciowej

W Witrynie pfp-polska.pl jest wykorzystywany system analizy sieciowej Google Analytics, kt鏎y mo瞠 by wykorzystywany do tworzenia profil闚 u篡tkownik闚 pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. System jest u篡wany do ci鉚貫go udoskonalania serwisu.

O Firmie, Pow這ki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno嗆 chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatno軼i,