ODPORNO NA WYSOKIE TEMPERATURY

Poniej 205 C powoki na bazie PTFE nie zmieniaj swoich waciwoci. W przedziale temperatur od 205 C i 290 C moemy zauway nieznaczce zmiany waciwoci. Powoki mog by uywane krtkookresowo w temperaturach zakresu 290 C - 315 C przy zapewnieniu waciwej wentylacji.

Odporno powok na wysokie temperatury wraz z innymi waciwociami (antyadhezja, odporno na cieranie, na wysokie cinienia) powoduje, i pokrycia Xylanu znajduj zastosowania na formach do wyrobu detali z kauczuku.

O Firmie, Powoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatnoci,