Przykadowe waciwoci fizyczne fluoropolimeru na bazie FEP

Wspczynnik rozcigania - 2,12-2,17
Ciar waciwy - 0,46-0,47 g/cm3
Wspczynnik zaamania - 1,338
Granica rozciagliwoci - 2700-3100 psi
Granica plastycznoci - 250-330
Twardo - HB
Przewodno cieplna - 20,8 cal.g/cm2
Ciepo wasciwe - 0,28 cal. g/C
Rozszerzalno cieplna - 5,5 F
Staa dielektryczna - 2,08
Wspczynnik rozproszenia - 0, 0002
Oporno - >10 omega/cm2
Oporno powierzchniowa - >10 omega
Absorbcja wody - 95- 105 (woda)
  - 41 - 45 (hexadekan)
Wspczynnik tarcia - 0,12 - statyczny
  - 0,08 - kinetyczny
O Firmie, Powoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatnoci,