Przykładowe właściwości fizyczne fluoropolimeru na bazie FEP

Współczynnik rozciągania - 2,12-2,17
Ciężar właściwy - 0,46-0,47 g/cm3
Współczynnik załamania - 1,338
Granica rozciagliwości - 2700-3100 psi
Granica plastyczności - 250-330
Twardość - HB
Przewodność cieplna - 20,8 cal.g/cm2
Ciepło własciwe - 0,28 cal. g/C
Rozszerzalność cieplna - 5,5 F
Stała dielektryczna - 2,08
Współczynnik rozproszenia - 0, 0002
Oporność - >10 omega/cm2
Oporność powierzchniowa - >10 omega
Absorbcja wody - 95- 105 (woda)
  - 41 - 45 (hexadekan)
Współczynnik tarcia - 0,12 - statyczny
  - 0,08 - kinetyczny
O Firmie, Powłoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporność chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatności,