Historia

Zaczo si przypadkowo. Niejaki Roy Plunkette - inynier pracujcy dla firmy Du Pont de Nemour - prowadzi w 1938 roku badania nad substancj do chodzenia lodwek. Badania zakoczyy si niepowodzeniem. Jedynym ich rezultatem byo wynalezienie Teflonu. Materia jest trudnyw obrbce i pocztkowo by wykorzystywany tylko w przemyle zbrojeniowym.

Francuz - Marc Gregoire - wykaza przydatno Teflonu w gospodarstwie domowym. Pierwsze naczynia pokryte Teflonem wykonaa w latach piedziesitych firma Tefal.

Ju w latach czterdziestych korzystano z niego w przemyle - ze wzgldu na jego lisko pokrywano nim trzpienie utrzymujce walce obrotowe.

Od tamtej pory PTFE (politetrafluoroetylen) - chemiczna nazwa Teflonu - jest wykorzystywany prawie w kadej gazi przemysu. Dzieje si tak ze wzgldu na unikalne waciwoci tego tworzywa. W dziale oferta przedstawiamy Pastwu niektre z zastosowa powok teflonowych.

Waciwoci fluoropolimerw wynikaj z budowy chemicznej. Przede wszystkim wizania midzy atomami fluoru i wgla s niezwykle silne co sprawia, i nie wchodzi on w reakcje z innymi zwizkami oraz, e nic do niego nie przywiera. Ponadto PTFE jest doskonaym izolatorem, a jego teperatura pracy, gdzie nie traci swoich waciwoci zawiera si w przedziale od -270 C do 260 C.

PTFE nie jest jedynym polimerem fluorowych o bardzo interesujcych waciwociach. Poszukujc wci nowych zastosowa - wychodzc naprzeciw potrzebom nowoczesnego przemysu opracowano inne tworzywa fluorowe o niezwykle ciekawych waciwociach takie jak PFA, FEP, ETFE, ECTFE.

Powoki proponowane przez PFP-Polska Sp. z o.o. s na bazie polimerw fluorowych i zachowuj ich waciwoci. W zalenoci od podoa, warunkw pracy i innych wymaganych parametrw staramy si oferowa jak najlepiej zaadaptowane do konkretnych wymaga pokrycia. Nasze powloki zyskuj nowe waciwoci na skutek stosowania "wypeniaczy" takich jak: molibden, grafit, wkna szklane, wgliki, ceramika...

O Firmie, Powoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatnoci,