BARDZO SABY WSPӣCZYNNIK TARCIA

Wspczynnik tarcia powok na bazie polimerw fluorowych sytuuje si midzy 0,05 a 0,20. Zaley od nacisku, prdkoci oraz uytej powoki.

O Firmie, Powoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatnoci,