Antykorozja

Powoki na bazie fluoropolimerw PTFE FEP PFA ETFE ECTFE s bardzo czsto wykorzystywane jako zabezpieczenie antykorozyjne. Szczeglnie tam gdzie powoka antykorozyjna jest niezbdna ze wzgldu na rodowisko pracy. Powoki antykorozyjne nakadane w PFP-Polska Sp. z o.o. sprawdzaj si w przemyle chemicznym jako zabezpieczenie zbiornikw, na statkach, na platformach wiertniczych itp.

O Firmie, Powoki, Oferta, Kontakt,   
Xylan, PTFE, Ilaflon, piaskowanie, FEP, PFA  
antykorozja, Halar, Rilsan, odporno chemiczna, suche smarowanie,
Polityka prywatnoci,