Papierniczy
Tekstylny
Rolno-spożywczy
Chemiczny
Gumowy
Samochodowy
Szklarski
Opakowań

Ścieranie, erozja
Adhezja (przyczepianie się)
Zatykanie, zwilżalność
Utlenianie
Korozja chemiczna
Izolacyjność elektryczna
Izolacyjność cieplna
Smarowanie
Brak szczelności

O Firmie, Powłoki, Oferta, Kontakt